11 prosinca 2021, Božićna Večera, Vechigen,

Nakon dvije godine famelijarnog ne druženja, ponovo smo se sa velikim zadovoljstvom, okupili na našoj tradicionalnoj Božićnoj Večeri. Foto